חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (שמו הקודם של חוק מיסוי מקרקעין היה חוק מס שבח מקרקעין).

חוק מיסוי מקרקעין הינו החוק אשר על פיו מוטל מס שבח מקרקעין וכן מס רכישה בעסקאות מקרקעין בישראל (מס מכירה בוטל).

חוק מיסוי מקרקעין נכנס לתוקף ביום 22 באוגוסט 1963.

להלן תיקונים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),הוראות שעה ולתקנות מיסוי מקרקעין:

חוק מיסוי מקרקעין הינו חוק מורכב אשר כולל תיקונים רבים אשר בוצעו בו מאז כניסתו לתוקף בשנת 1963 וכן כולל קישורים והשפעות מחוקי מס אחרים (כגון: פקודת מס הכנסה), על כן מומלץ להסתייע ב- מומחה למיסוי מקרקעין אשר יבצע תכנון מס שבח ויבחן את חישוב מס שבח, לקראת ביצוע העסקה ואף יבחן זכאות ל- החזר מס שבח מקרקעין במקרים בהם כבר בוצע העסקה ומס השבח שולם.