חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (שמו הקודם של החוק היה חוק מס שבח מקרקעין).

חוקי מיסוי מקרקעין הינו החוק אשר על פיו מוטל מס שבח וכן מס רכישה בעסקאות מקרקעין.

חוק מיסוי מקרקעין נכנס לתוקף ביום 22 באוגוסט 1963.

להלן תיקונים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ולתקנות מיסוי מקרקעין:

חוק מיסוי מקרקעין הינו חוק מורכב הכולל תיקונים רבים וכולל קישורים והשפעות מחוקי מס אחרים (כגון פקודת מס הכנסה), על כן מומלץ להסתייע ב- מומחה למיסוי מקרקעין אשר יבצע תכנון מס שבח, לקראת ביצוע העסקה ואף יבחן זכאות להחזר מס שבח במקרים בהם כבר בוצע העסקה והמס שולם.