חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

חוקי מיסוי מקרקעין הינו החוק אשר על פיו מוטל מס שבח וכן מס רכישה בעסקאות מקרקעין.

להלן התיקונים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ולתקנות מיסוי מקרקעין:

חוק מיסוי מקרקעין הינו חוק מורכב הכולל תיקונים רבים וכולל קישורים והשפעות מחוקי מס אחרים (כגון פקודת מס הכנסה), על כן מומלץ להסתייע ב- מומחה למיסוי מקרקעין אשר יבצע תכנון מס שבח, לקראת ביצוע העסקה ואף יבחן זכאות להחזר מס שבח במקרים בהם כבר בוצע העסקה והמס שולם.