תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף 5(א)(2)לחוק), התשע''ב-2011

 

וועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הארכת הוראת השעה, המעניקה, בתנאים שנקבעו, שיעור מס שבח מופחת של 20% לגבי מכירת קרקע, אשר נרכשה בתקופה 1.4.1961 - 6.11.2001, לבניית 8 דירות לפחות תוך 36 חודשים, בשנה נוספת עד ליום 31 בדצמבר 2012

 

לחץ כאן לתקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף 5(א)(2)לחוק), התשע''ב-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים