פורסם תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) אשר קובע פטור ממס שבח, בתנאים מסויימים, על עסקאות במקרקעין המושפעות מזכויות בניה בהתאם לתמ"א 38/2 - תוכנית חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בדרך של הריסת מבנה והקמתו מחדש.

תשומת הלב כי הפטור אינו חל על זכויות בנייה מכוח תכנית אחרת.

התכנית הינה שילוב של הוראות תמ"א 38, תמ"א 38 / 1 א', תמ"א 38 / 2 ו- תמ"א 38 / 3 המאושרות.

ראה גם: החזר מס שבח , חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח