פנתה אלינו לקוחה לתכנון מס שבח מקרקעין לקראת ביצוע עסקה של מכירת קרקע בצפון.

בהתאם לחישוב מס שבח שקיבלה חבות מס השבח עמדה על סך של כ- 188,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס שבח מקרקעין הסופי לתשלום היה כ- 90,000 ₪ בלבד. דהינו הפחתת מס שבח מקרקעין בסך כ- 98,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

תכנון מס שבח מקרקעין לקראת ביצוע עסקה של מכירת קרקע