לקוחה אשר מכרה קרקע המיועדת לבנייה בצפת, אשר נתקבלה בירושה, פנתה אלינו לפני ביצוע העסקה לתכנון מס שבח מקרקעין.

סכום מס השבח על פי חישוב מס שבח שקיבלה היה כ-190,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 99,000 ₪, דהינו חסכון של מס שבח מקרקעין בסך 91,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

תכנון מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת קרקע המיועדת לבניה בצפת