פנתה אלינו לקוחה לביצוע תכנון מס שבח בעסקה של מכירת קרקע בצפת.

בהתאם לחישוב מס שבח אשר היה בידי הלקוחה חבות מס שבח מקרקעין עמדה על סך של כ- 190,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 76,000 ₪. דהיינו חסכון מס שבח מקרקעין בסך כ- 114,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

תכנון מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת קרקע בצפת