לקוחה אשר מכרה מגרש באזור המרכז, שהתקבל בירושה, פנתה אלינו לביצוע תכנון מס שבח מקרקעין.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבלה הלקוחה היה עליה לשלם מס שבח בסך כ- 520,000 ₪. לאחר טיפולנו שילמה הלקוחה מס שבח מקרקעין בסך  כ- 353,000 ₪. (חסכון מס שבח מקרקעין בסך כ- 167,000 ₪). 

 ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

תכנון מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש שהתקבל בירושה