תכנון מס שבח במכירת חנות בחולון

פנה אלינו לקוח,  אשר מכר חנות בחולון, אשר התקבלה בירושה מהוריו, לתכנון מס שבח.

סכום התמורה בעסקה היה כ- 400,000 ₪.

סכום מס השבח לתשלום לפי התחשיב שקיבל היה כ- 134,000 ₪.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו, סכום מס השבח הסופי לתשלום היה בסך 76,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים