תיקון חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה)

 

במסגרת התיקון נקבע פטור ממס שבח במכירת זכויות בדירת מגורים שאינה "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק, בתקופה שמיום 1 באוגוסט 2011 ועד ליום 30 ביוני 2013, בכפוף לתנאים שנקבעו. כמו כן, במסגרת תיקון מס' 71 לחוק מיסוי מקרקעין תוקן סעיף 49ב(1) לחוק ונקבע כי החל משנת 2013 ועד 2020, יוענק הפטור ממס שבח אחת ל-8 שנים במקום אחת ל-4 שנים.

 

לחץ כאן לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה)

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים