לקוח אשר מכר בית ומגרש ברמת גן אשר קיבל אותו במתנה מהוריו, פנה אלינו לביצוע בדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בשיעור מס היסטורי בסך כ- 699,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 52,000 ₪.

 

ראה גם החזר מס שבח ,חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

 שומת מס שבח מקרקעין במכירת בית ומגרש שהתקבלו במתנה וחויבו במס היסטורי