ע"א 4271/00 מ.ל. השקעות ופיתוח בע"מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין - בית המשפט העליון

 

החברה רכשה מגרש ובנתה עליו מבני תעשיה (להלן: "המקרקעין"). הן הרכישה והן הבניה מומנו בהלוואות ועל כן, היו לחברה הוצאות ריבית ריאלית.

 

החברה ביקשה לנכות משבח המקרקעין את הוצאות הריבית הריאלית אשר היו לה בגין רכישת המגרש ובגין הבניה עליו.

 

משרד מיסוי מקרקעין דחה את בקשתה לניכוי ההוצאות, מאחר ולטענתם הוצאות הריבית על המגרש ועל הבניה אינן מעלות את ערך המקרקעין ועל כן, אינן "הוצאות השבחה" כמשמעותם בסעיף 39(1) לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק").

 

ראה גם חישוב מס שבח

לאור האמור הגישה החברה ערער לועדת הערר.

 

ועדת הערר קבעה כי מאחר והוצאות ריבית אינן נמנות בין ההוצאות המותרות בניכוי משבח מקרקעין (טרם תיקון 50 לחוק), בהתאם לרשימה אשר בסעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין, והרשימה, לדעת הועדה, הינה רשימה סגורה, הוצאות הריבית אינן מותרות בניכוי מן השבח.

 

נפסק על ידי בית המשפט העליון

 

לשם הגשמת תכלית החוק בדבר מיסוי שבח מקרקעין בלבד (הרווח הכלכלי אשר צומח לבעל המקרקעין), יש לכלול בגדר שווי הרכישה של המגרש את הריבית הריאלית אשר שולמה לצורך רכישת המגרש.

 

כמו כן, מאחר והוצאות הבניה הינן עלויות השבחה של המקרקעין, יש לפרש את הסעיף כך שגם הוצאות הריבית, בגין הבנייה על המקרקעין, יחשבו בגדר "כל ההוצאות שהוציא המוכר לשם השבחתם של המקרקעין" כדי להגיע לרווח הכלכלי האמיתי אשר צמח לבעל המקרקעין עקב עליית ערכם ומיסוי עליית הערך בהתאם לתכלית החקיקה ובהרמוניה עם דיני מיסוי רווח הון.

 

 

לחץ כאן לע"א 4271/00 מ.ל. השקעות נ' מנהל מס שבח

ראה גם: שומה עצמית מס שבחמיסוי מקרקעין טפסים