פנה אלינו מוכר דירת מגורים, אשר לא היה זכאי לפטור ממס שבח מקרקעין, לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

בדיקת יועץ מס שבח שלנו העלתה כי בשומה אשר הוצא על ידי משרד מיסוי מקרקעין לא נלקחו בחשבון הטבות מס אשר להלן זכאי המוכר בשל מכירת הנכס.

לאחר טיפולנו קיבל המוכר החזר מס שבח מקרקעין בסך 30,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

מכירת דירת מגורים שלאחר טיפול יועץ מס שבח מקרקעין נתקבלו הטבות מס