משפחה (הורים ו-3 ילדים בגירים) אשר חתמו מול קבלן על עסקת קומבינציה ברמת גן, חויבו במס שבח מקרקעין בסך כ- 145,000 ₪.

לאחר טיפולנו, שילמו מס שבח מקרקעין בסך כ- 20,000 ₪ בלבד. חסכון מס שבח בסך של כ- 125,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

 

ייעוץ מס שבח מקרקעין בעסקת קומבינציה