החזר מס שבח במכירת מגרש בתל אביב

פנו אלינו אחים, אשר מכרו מגרש בתל אביב, אשר התקבל בירושה, ונדרשו לשלם מס שבח בסך כ- 42,000 ₪, לבדיקת חישוב מס שבח.

בעקבות טיפולו קיבלו האחים החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 14,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים