לקוח, אשר ירש מהוריו מגרש וביצע עסקת קומבינציה, פנה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

בדיקה אשר ערך יועץ מס השבח של המרכז להחזרי מס שבח בע"מ העלתה כי בחישוב המס חלה טעות במועד הרכישה - כך שלאחר התיקון היה זכאי לשלם מס שבח מקרקעין בשיעור מס היסטורי נמוך וכן לא הובאו בחשבון בצורה נכונה ומלאה היטלי השבחה.

לאחר טיפולנו נתקבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 280,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

טיפול יועץ מס שבח מקרקעין בעסקת קומבינציה וניצול שיעור מס היסטורי וניכוי היטלי השבחה