פנתה אלינו לקוחה אשר מכרה קרקע חקלאית בתל מונד שהתקבלה בירושה, לבדיקת הפחתת סכום מס שבח מקרקעין.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבלה הלקוחה היה עליה לשלם מס שבח בסך כ- 1,868,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 1,637,000 ₪. דהיינו חסכון מס שבח בסך כ- 231,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים