טופס 7920 – הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו

בהתאם להוראות סעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית – מסלול אי חיוב

(תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016

 

הטופס יכלול את הפרטים להלן:

 

בעל המניות נדרש להצהיר:

 

 

לחץ כאן לטופס 7920