טופס 7202 – מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבל פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי המוכר/ים.
  2. פרטי הדירה הנמכרת.
  3. פרטים כללים לגבי מס ריבוי דירות ומכירת הדירה.
  4. בקשה לפטור ממס ריבוי דירות.
  5. בקשה לקבלת מענק בגין מכירת דירה על ידי חייב במס ריבוי דירות
  6. בקשה לקבלת אישור הפקדה בקופת גמל להשקעה.

 

להלן דברי ההסבר של רשות המסים לטופס:

  1. הקלות במכירת דירה

חוק מס ריבוי דירות (להלן: "החוק") קובע כי חייב במס אשר ימכור דירת מגורים חייבת במס שבח מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 באוקטובר 2017 יהא זכאי להטבות, בכפוף לעמידה בתנאים אשר נקבעו בחוק ובתקנות לכל הטבה, כדלהלן:

התנאים לפטור מופיעים בסעיף 148(ג) לחוק.

מענק בגובה מחצית ממס השבח אשר קבע המנהל ולא יותר מ- 15,000 ₪ וזאת במכירה על ידי חייב אשר נקבע לו פטור על פי החוק (סך הסכום הקובע של דירות ההשקעה כהגדרתן בחוק הינו עד 1,150,000 ₪).

התנאים לקבל המענק מופיעים בסעיף 148(ד) לחוק ובתקנות בדבר מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה.

התנאים להפקדה והתנאים לפדיון פטור ממס מופיעים בסעיפים 149-150 בחוק.

 

  1. הצהרה על שינוי

סעיף 122(א) לחוק בדבר "הצהרה והודעה על שינוי" קובע בין היתר כי חייב במס אשר ימכור דירה יהא חייב בהגשת הצהרה מעדכנת למנהל תוך 30 יום מיום המכירה. טופס זה משמש גם לצורך הגשת ההצהרה הקבועה בחוק.

 

  1. דגשים

 

לחץ כאן לטופס 7202