טופס 7040 – מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

                        על פי חלק ה' 2 לפקודת מס הכנסה

 

 להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי מעביר/ת הנכס/ים.

 

  1. פרטי החברה הקולטת.

 

  1. הזכויות במקרקעין המפורטות להלן, יועברו במסגרת "שינוי מבנה" על-פי סעיף ________ לפקודת מס הכנסה, וקבלו אישור הנציג מראש לפטור ממס שבח ולחיוב בשיעור 0.5% במס רכישה.

 

תאריך ההעברה שנקבע: ________________.

 

  1. רשימת הנכס/ים המועבר/ים.

 

 לחץ כאן לטופס 7040

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים