מס רכישה

 

מס רכישה הוא מס החל על רוכש נכס מקרקעין מכוח הוראות סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"), הקובע כי במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה.

 המס הינו על פעולת הרכישה של המקרקעין ולא על רווח בניגוד למס שבח.

החוק קובע כי לגבי נכסי מקרקעין אשר אינם דירת מגורים יחול שיעור מס רכישה קבוע לכל השווי בשיעור משווי הרכישה (היום 6%) ואילו לגבי דירות שישמשו למגורים שיעור המס יהא בהתאם למדרגות המס אשר נקבעו לדירת מגורים יחידה או לדירת מגורים אשר אינה יחידה לפי העניין.

נציין כי שיעורי מס רכישה מתעדכנים ועל כן, מומלץ לבחון את השיעורים הרלוונטיים לפני ביצוע עסקה.

 

כמו כן, יש לקחת בחשבון פטורים ממס רכישה והקלות במס אשר נקבעו לעניין זה (כגון: עולה חדש, נכה, משק חקלאי וכו').

 

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם:

            חישוב מס רכישהדירה יחידה לעניין מס רכישהמדרגות מס רכישה 2019מדרגות מס רכישה על דירה להשקעה

 

צור קשר לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין, תכנון מס שבח ומיצוי זכויות במס שבח.