טופס 7013 - השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963

הטופס מיועד הן להשגה על שומת מס שבח והן להשגה על שומת מס רכישה.

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. סוג השומה אשר בגינה מוגשת ההשגה (מס שבח או מס רכישה).
  2. פרטי המשיג/ה.
  3. פרטי הנכס.
  4. סכום המס לפי הודעת השומה.
  5. סכום המס לעמדת המשיג/ה - סכום המס שאינו שנוי במחלוקת.
  6. נימוקי ההשגה.
  7. האם המשיג/ה מבקש לקיים דיון בהשגה לפני מתן החלטת מנהל מס שבח.

 

לחץ כאן לטופס 7013

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים