טופס 7006 – הודעה על פי סעיף 49 כא (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 1. פרטי המוכר/ת.

 

 1. פרטי הזכות הנמכרת.

 

 1. תיאור כללי של המקרקעין שנמכרו.

 

 1. תיאור המבנה.

 

 1. ייעוד ותכנון של הזכות הנמכרת על פי תב"ע.

 

 1. תיאור המתחם.

 

 1. הצהרת המוכר/ת.

 

 1. פרטי היזם.

 

 1. פירוט מרכיבי התמורה אשר מקבל המוכר מהיזם.

 

 1. פרטי היחידה.

 

 1. תמורה אחרת.

 

 1. הצהרת היזם.

 

לחץ כאן לטופס 7006

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים