טופס 6120 – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"

           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:    

 

  1. שם המוסד וכתובתו.

 

  1. מעמד משפטי.

 

  1. פרטים לגבי האישור שניתן למוסד כ"מוסד ציבורי".

 

  1. פרטי הנכס אשא בגינו מבוקש הפטור.

 

  1. סוג הפטור המבוקש:

□ פטור ממס רכישה          □ פטור ממס שבח מקרקעין          □ פטור חלקי ממס שבח מקרקעין

 

  1. פירוט הבקשה.

 

לחץ כאן לטופס 6120

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים