טופס 5340 – בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג - 1963

 

אבקש לאשר לי כי הרווח ממכירת הזכויות במקרקעין המפורטות להלן נתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה.

רווח זה נכלל/יכלל בדוח למס הכנסה לשנת המס ______________.

 

להלן הנתונים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המוכרת.

 

  1. זיהוי הנכס.

 

  1. פרטים על הבניין.

 

  1. שמות הקונים ופרטים על המכירות.

 

 

לחץ כאן לטופס 5340

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים