טופס 2681 –     בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים

                        □ מס רכוש      □ מס רכישה    □ מס שבח     □ מס מכירה

                        יש לציין מספר זהות/תיק, מספר שומה, גוש, חלקה.

                       

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

  1. פרטי המבקש/ת.

 

  1. פירוט החוב.

 

  1. סיבות ונימוקים לבקשת הקטנה/ביטול קנסות הצמדה ו/או ריבית – בקשה לפריסת תשלומים.

 

 

לחץ כאן לטופס 2681

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים