טופס 1271/א – אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח

 

הטופס מוגש אל פקיד השומה בו מתנהל תיק הנישום.

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

 

  1. פרטי המוכר/ת (הנישום).
  2. פרטי המקרקעין.
  3. מועד מכירת הזכות במקרקעין הנ"ל.

 

אבקש להודיע למנהל מס שבח האזורי את סכום פירוט יתרת ההפסדים לסוף שנת המס אשר קדמה למכירה הנ"ל אותו זכאי/ת לקזז מן השבח הנובע מאותה מכירה.

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים

 

לחץ כאן לטופס 1271/א