טופס 704 - בקשה לשובר תשלום / אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי המוכרים - מספר זהות ושם מלא.
  2. פרטי הרוכשים - מספר זהות ושם מלא.
  3. פרטי הנכס - גוש, חלקה, תת חלקה, חלקים מועברים לרישום ותאריך העסקה.
  4. מהות הבקשה.
  5. פרטי המבקש.

אם אחד הצדדים לעסקה הינו תושב חוץ - יש לצרף צילום דרכון עדכני לרישום.

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

לחץ כאן לטופס 704

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים