החזר מס שבח מקרקעין לתושב חוץ במכירת משק חקלאי בכפר אזר שהתקבל בירושה

 

פנה אלינו תושב חוץ, אשר מכר משק חקלאי בכפר אזר, שהתקבל בירושה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 272,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 196,000 ₪.