פנתה אלינו תושבת חוץ, אשר מכרה מגרש בישוב האירוס, גן רווה.

בהתאם לתחשיב מס שבח אשר קיבלה הלקוחה היה עליה לשלם מס שבח בסך כ- 622,000 ₪.

לאחר טיפולנו סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 459,000 ₪. דהיינו חסכון מס שבח בסך כ- 163,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים