חישוב מס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה בתל אביב

עצמאית אשר מכרה את חלקה בדירת מגורים בתל אביב שהתקבלה בירושה, תמורת 100,000 ₪, פנתה אלינו לבדיקת חישוב מס שבח.

העצמאית נדרשה לשלם מס שבח בסך כ- 36,000 ₪. 

בעקבות טיפול מומחה לחישוב מס שבח שלנו, הופחת סכום מס שבח לכ- 26,000 ₪  - חסכון במס שבח בסך כ- 10,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים