בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת פרדס

 

פנתה אלינו תושבת חוץ, אשר מכרה פרדס במועצה אזורית גן רווה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 2,333,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 390,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים