החזר מס שבח במכירת מניות באיגוד מקרקעין על ידי תושב חוץ

פנה אלינו תושב חוץ, אשר מכר מניות באיגוד מקרקעין בבת ים תמורת 765,000 ₪.

תושב החוץ נדרש לשלם מס שבח בסך כ- 249,000 ₪.

בעקבות טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך כ- 151,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים