חישוב מס שבח במכירת מניות באיגוד מקרקעין

פנה אלינו פנסיונר אשר מכר מניות באיגוד מקרקעין

הלקוח חויב בכ- 129,000 ₪ בגין מס שבח מקרקעין.

לאחר טיפולנו, סכום מס השבח הסופי בגין השבח מזכויותיו באיגוד המקרקעין היה כ- 38,000 ₪.

דהיינו, חסכון מס שבח בסך כ- 91,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים