בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת מגרש בתל אביב

פנה אלינו לקוח, אשר מכר מגרש בתל אביב, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 331,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 164,000 ₪. (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים