בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש במושב נחושה

פנה אלינו לקוח, אשר מכר מגרש במושב נחושה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 92,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 20,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים