החזר מס שבח במכירת מגרש במושב בדרום הארץ

פנו אלינו בני זוג, אשר מכרו מגרש במושב בדרום הארץ תמורת כ- 710,000 ₪.

בני הזוג נדרשו לשלם מס שבח בסך כ- 122,000 ₪ בהתאם לשומה העצמית.

לאחר טיפולנו קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך כ- 61,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים