בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש בגדרה

 

פנה אלינו פנסיונר אשר מכר מגרש בגדרה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 189,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 70,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים