בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש בירושלים

פנה אלינו לקוח, אשר מכר מגרש בירושלים אשר התקבל בירושה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 260,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 19,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים