החזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש באשקלון

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש באשקלון תמורת 1,750,000 ₪, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח שילם בגין העסקה מס שבח מקרקעין בסך כ- 215,000 ₪ ומס יסף (מס נוסף) בסך כ- 28,000 ₪.

לאחר טיפול יועץ מס שבח שלנו נתקבל החזר מס שבח בסך כ- 69,000 ₪ והחזר של מס יסף בגין העסקה בסך כ- 13,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים