בדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין במכירת מגרש

 

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש בכפר קיש, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 30,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 12,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים