בדיקת חישוב מס שבח במכירת מבנה משרדי בתל אביב 

פנה אלינו לקוח, אשר מכר מבנה משרדי בתל אביב, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 795,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 27,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים