בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת חנות בנתניה שהתקבלה בירושה

פנה אלינו לקוח, אשר מכר חנות בנתניה, שהתקבלה בירושה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

סכום התמורה בעסקה היה כ- 427,000 ₪.

הלקוח חויב במס שבח, בסך כ- 135,000 ₪.

בעקבות טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך של כ-16,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים