פנה אלינו לקוח אשר מכר חנות בירושלים לבדיקת חישוב מס שבח מקרקעין.

בהתאם לתחשיב המס אשר קיבל הלקוח, היה עליו לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 187,000 ₪.

לאחר טיפולנו, סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 150,000 ₪. דהיינו חסכון מס שבח בסך כ- 37,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים