בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה במסגרת עסקת קומבינציה בחיפה

פנתה אלינו לקוחה,  אשר ביצע עסקת קומבינציה ובמסגרתה מכרה, בין השאר, דירת מגורים מזכה, לבדיקת זכאות לקבלת החזר מס שבח.

העסקה כללה רכיבים במס היסטורי, בחישוב מס שבח לינארי "רגיל" ובחישוב מס שבח לינארי מוטב לדירת מגורים מזכה.

סכום התמורה שנקבע לעסקת הקומבינציה עמד על כ- 1,800,000 ₪.

בהתאם לשומה העצמית מס שבח, חויבה הלקוחה במס בסך כ- 270,000 ₪.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו, קיבלה הלקוחה החזר מס שבח בסך כ- 37,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים