החזר מס שבח במכירת דירת מגורים בתל אביב

פנתה אלינו לקוחה, אשר מכרה דירת מגורים בתל אביב, שהתקבלה בירושה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 90,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה את מלוא מס שבח אשר שולם על ידה (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים