בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת דירת מגורים

 

פנתה אלינו לקוחה, אשר מכרה דירת מגורים בחולון, אשר נתקבלה בירושה, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 71,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה החזר מס שבח על מלוא הסכום ששולם (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים