בדיקת חישוב מס שבח במימוש קרקע שנתקבלה אגב גירושין

לקוח אשר מכר קרקע, אשר נתקבלה אגב גירושין, נדרש לשלם מס שבח בסך כ- 85,000 ₪.

לאחר תיקון חישוב מס שבח על ידנו, שילם הלקוח מס שבח מקרקעין בסך כ- 59,000 ₪ בלבד , חסכון במס שבח בסך כ- 26,000 ש"ח (מעל 30%).

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים