חסכון במס שבח במכירת מגרש באירוס שהתקבל בירושה

פנה אלינו לקוח אשר מכר מגרש באירוס, אשר התקבל בירושה.

בהתאם לתחשיב שקיבל נדרש לשלם מס שבח בגינו בסך כ- 172,000 ₪. 

בעקבות טיפול יועץ מס שבח שלנו, הופחת סכום מס שבח בכ- 81,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים