חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

 

ביום 24 בפברואר 2011 פורסם ברשומות החוק הנ"ל החוק דן בתיקונים להלן:

1. הגדלת מדרגת המס הראשונה בחישוב מס רכישה לדירה יחידה.

2. הגדלת שיעור מס הרכישה בחישוב לדירה אשר אינה דירה יחידה.

3. פטור במכירת דירת מגורים מזכה.

4. הפחתת שיעור מס השבח הריאלי לגבי קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים