ו"ע 44028-01-16 אריאל  - תקרת הפטור ממס שבח מתייחסת למוכר או לדירה – זכאות לחישוב ליניארי מוטב על החלק החייב במס בדירת ירושה

ערר זה עוסק בשאלה האם תקרת הפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה מתייחסת למוכר דירת המגורים או לדירת המגורים, והאם בגין יתרת התמורה העולה על תקרת הפטור, זכאים העוררים לחישוב ליניארי מוטב / חדש, לאור התנאים אשר נקבעו בהוראות המעבר אשר בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

תמצית עובדות המקרה:

העוררים ירשו דירת מגורים מהוריהם – האב נפטר בשנת 2009 והאם נפטרה בשנת 2011.

המורישים התגוררו בדירה קרוב לשלושים שנה, עד לפטירתם.

ביום הפטירה החזיקו המורישים דירת מגורים אחת.

ביום 26 בינואר 2015 מכרו היורשים את דירת הירושה תמורת 12,250,000 ₪.

כל אחד מהעוררים (2 מבין 3 היורשים) מכר דירה בפטור ממס שבח, על פי הוראות סעיף 49ב(1), בנוסחו עובר לתיקון 76 לחוק, במהלך 4 השנים האחרונות. כל אחד מהעוררים ביקש חישוב ליניארי מוטב פעם אחת, עוד לפני מכירת דירת הירושה.

העוררים ביקשו במסגרת השומה העצמית מס שבח פטור ממס שבח לדירת ירושה על פי פטור עד לתקרה (כ-4.5 מליון ₪) לכל אחד מהם אישית.

המשיב מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב קבע כי התקרה (כ- 4.5 מליון ₪) מתייחסת לנכס כולו ולא לכל אחד מן המוכרים (לגישתו יהא זכאי לפטור ממס שבח באופן יחסי לפי חלקו).

לחילופין, ביקשו העוררים להחיל עליהם את החישוב הלינארי המוטב על הסכום העודף של תקרת הפטור ממס שבח, למרות העובדה כי ניצלו בעבר את זכותם לחישוב מס שבח מוטב.

 

ועדת הערר קבע ברוב דעות:

יש הגיון רב בקביעה כי תכלית החקיקה הינה שהתקרה תחול על המוכר ולאו דווקא על הדירה.

ואולם הדבר נכון לגבי דירה אשר נרכשה במשותף על ידי מספר יחידים וזו דירתם היחידה, והפטור ממס שבח נדרש לפי סעיף 49ב(2) (פטור ממס שבח בגין דירה יחידה), אך אין זה נכון לגבי יורשים אשר קיבלו את הדירה בירושה ופטורים ממס שבח בגינה בהתאם להוראות סעיף 49ב(5) לחוק, מאחר ומדובר בפטור של המוריש אשר הועבר ליורש, על כן תקרת הפטור ממס שבח אחת היא לכל היורשים.

כמו כן, נקבע כי היורשים יהיו זכאים לחישוב מס שבח ליניארי מוטב בשל עודף התמורה מעל תקרת הפטור ממס שבח, היות ואם המוריש היה מוכר את הדירה, הוא היה זכאי לחישוב המס הליניארי המוטב בגין עודף זה.

דעת המיעוט סברה כי גם לגבי דירת ירושה תקרת הפטור תהא למוכר ולא לדירה.

 

לחץ כאן לו"ע 44028-01-16